Reglementen

Iedereen moet zich op zijn gemak voelen op het terrein Bargerhoek. Omdat we een naturistenvereniging zijn met bijbehorend terrein, sluiten wij ons aan bij regels van de NFN waarmee we een prettig leef- en kampeerklimaat behouden. Ook zijn we in het trotse bezit van het keurmerk Prettig Bloot en dat willen we natuurlijk zo houden. Het is belangrijk dat iedereen die ons terrein bezoekt, op de hoogte is van onze reglementen zodat we een goede sfeer kunnen behouden en verwarring en ongewenste situaties te allen tijde voorkomen. Verder kennen we ook terreinregels die betrekking hebben op seizoensplaatsen, veiligheid en aspecten zoals wel of geen foto’s maken en hoeveel huisdieren toegestaan zijn.

Terreinregels

Huisdierenbeleid

Op naturistenterrein Bargerhoek zijn honden, katten en andere huisdieren welkom, mits aan de volgende regels wordt voldaan:

 • kampeerders: Niet meer dan 2 huisdieren per kampeerplaats (inclusief bezoek).
 • Dagrecreanten: Niet meer dan 2 huisdieren per gezinsverband.
 • Honden en katten dienen aangelijnd te zijn op het terrein.
 • Honden en katten dienen buiten het terrein uitgelaten te worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het terras of in het gebouw.
 • Huisdieren mogen niet zwemmen in het meertje.
 • Huisdieren van leden verblijven gratis op het terrein.
 • Niet-leden die komen kamperen of als dagrecreant komen met huisdieren, betalen €2, per huisdier per dag.
 • Gebruik de aangeboden hondenpoep-zakjes om uitwerpselen binnen en buiten het terrein op te ruimen.
 • Wil je van ons NULpunt gebruik maken, lijn dan je huisdier buiten bij het terras op de wachtplaats aan. Om het terrein loopt een pad waar je ook je viervoeter kan uitlaten.

Uitzonderingen:

hond van gastparen mag op het terras bij de receptie komen.
Hulphonden en blindengeleidehonden mogen wel op terras en in het gebouw komen.

Overige regels

 • Op de Bargerhoek kunt U alleen pinnen !!! Kleine aankopen kunnen dan met een gepinde consumptiekaart gedaan worden.
 • We beschikken over WIFI. Vraag het wachtwoord bij de receptie. We zijn in afwachting van glasvezel. Tot het moment dat dit is aangesloten (eind 2021) vragen wij iedereen om het net niet te zwaar te belasten. Dus niet streamen of TV kijken.
 • Je kampeermiddel dient binnen de gehuurde plaats (binnen de tegels) te worden opgesteld.
 • Als de kampeerder bezoek ontvangt dan wordt dagbezoek in rekening gebracht. De kampeerder laat de gastparen van te voren weten wie er betaalt. Bezoek dat na 17.00 uur ontvangen wordt en dezelfde avond weer vertrekt is gratis. Dit bezoek wordt wel gemeld bij de gastparen. (N.B. Voor bezoekers gelden dezelfde terreinregels).
 • Van bezoekers/dagrecreanten verwachten wij dat als ze uitgenodigd zijn door kampeerders, zij ook naturistisch gaan als het weer het toestaat.
 • Voor kinderen en jongeren (t/m 17 jaar) vragen wij, als zij niet in gezelschap zijn van een volwassene, een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je kleinkinderen te logeren krijgt, gelden dezelfde regels als voor kinderen die met eigen ouders komen.
 • Ons terrein is bijzonder fotogeniek. Wel willen wij voorkomen dat mensen ongewenst op de foto worden gezet. Fotograferen of filmen is daarom alleen mogelijk in overleg met de gastparen.
 • Wij hebben 50 ruime kampeerplaatsen voor onze gasten. Voor campers zijn 9 aparte plaatsen gereserveerd i.v.m. de veengrond. Plaats je camper, caravan of tent binnen de markeringen van de kampeerplaats. Je auto kan je, nadat je geïnstalleerd bent, op de parkeerplaats parkeren. Laat wel de doorgang vrij voor noodgevallen (ambulance, brandweer e.d.) Voor de boodschappen kan je gebruik maken van de bolderkarren bij de slagboom. Zet ze na gebruik wel weer terug.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoon houden van je kampeerplaats. Omdat onze maaier niet dicht bij de kampeerplaatsen komt vragen wij, als je langere tijd blijft, zelf het gras rondom je kampeerplaats te onderhouden. Via de toezichthouders kan je gebruik maken van de handgrasmaaier.
 • Op de Bargerhoek scheiden we het volgende afval: glas, papier en restafval in de daarvoor bestemde afvalbakken op het parkeerterrein.
 • Het terrein is van 08.30 uur – 18.00 uur open voor publiek. Bij mooi weer kunnen de dagrecreanten, die op het terrein zijn, tot 21.00 uur blijven. Kampeerders krijgen een sleutel van het hek zodat zij ook buiten deze tijden op het terrein kunnen. Wij verzoeken je de sleutel na de kampeerperiode weer in te leveren bij de receptie.
 • Om de nachtrust van onze gasten te respecteren vragen wij stilte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
 • Het water in de plas is goed zwemwater en wordt regelmatig gecontroleerd door het waterschap. Dit kan je zien op het mededelingenbord. Dagrecreanten kunnen de warme buitendouche achter het NULpunt gebruiken. De douches binnen zijn uit hygiënisch oogpunt alleen voor de kampeerders.
 • De kano’s en het vlot zijn vrij te gebruiken. Ditzelfde geldt voor jeu de boules-ballen, tafeltennisbatjes en balletjes. Breng na gebruik de geleende spullen terug voor de volgende liefhebber.
 • Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor eigen handelen. Bij meningsverschillen probeer je eerst zelf een oplossing te vinden. Kom je er niet uit dan kan je overwegen een gesprek met de gastparen of het bestuur aan te gaan.

Gastparen en bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen tijdens het verblijf op Bargerhoek.

Bij ons kun je Prettig Bloot!

Wij zijn aangesloten bij NFN & Bloot
NFN Open & Bloot is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naakt recreërend Nederland. Wij zijn als vereniging aangesloten bij NFN. Dit houdt in dat NFN het bestuur van de vereniging ondersteunt, we gebruik kunnen maken van collectieve verzekeringen, onze leden ontvangen de NFN-jaarkaart en we volgen het veiligheidsprotocol. Ook organiseert NFN de Verenigingskamer en workshops voor bestuurders. Lees hier meer over op: https://nfn.nl/informatie-besturen-naturistenverenigingen

Wij zijn een Prettig Bloot-locatie!

Bargerhoek is trots bezitter van het Prettig Bloot-label 2024. Prettig Bloot-locaties besteden veel aandacht aan de kernwaarden veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de belangenorganisatie voor naaktrecreatie NFN Open & Bloot. Op onze locatie kun je veilig en vertrouwd bloot recreëren!

In de Prettig Bloot-brochure lees je wat je als gast op onze locatie mag verwachten en hoe je zelf kunt bijdragen aan de prettige sfeer. Het NFN-Veiligheidsprotocol en de Gedragscode vormen de basis van ons Prettig Bloot-label en zijn van toepassing op al onze leden en bezoekers

De NFN-jaarkaart
Alle volwassen leden van onze vereniging ontvangen de NFN-jaarkaart met INF-zegel. Deze jaarkaart is géén ledenpas van NFN, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag.
Het doel hiervan is om dit ongewenste gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie. De jaarkaart geeft óók toegang tot (internationale)evenementen en blootlocaties.

 

Seizoenplaatsen

Reserveringsbeleid seizoenplaatsen Bargerhoek
Om een seizoenplaats te kunnen krijgen moet je lid zijn van onze vereniging. Wij beschikken over een ruime keuze aan plaatsen die je kan reserveren voor een seizoenplaats. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben wij een aantal regels opgesteld.

Uitgangspunten reserveringsbeleid

 • Alle leden hebben recht op alle plaatsen op Bargerhoek, uitgezonderd 1,11 en 12 (camperplaatsen).
 • Alle leden hebben dezelfde kansen.
 • Op alle velden blijven minimaal 2 plaatsen vrij voor passanten, de camperplaatsen niet meegerekend.
 • Mensen met een lichamelijke beperking kunnen, indien er moeite is om het NULpunt te bereiken, voorrang krijgen op het eerste veld.
 • Seizoenplaatshouders krijgen zo snel mogelijk duidelijkheid over de toewijzing.
 • Leden hebben inzicht in de toewijzing.
 • Alle leden zijn op de hoogte gesteld van het reserveringsbeleid.
 • Iedereen kan meerdere jaren op dezelfde plaats staan, mits er geen dubbele reservering is op een plaats. Als dit gebeurt dan is het uitgangspunt: Niet twee jaar achter elkaar op dezelfde plaats (iedereen heeft recht op alle plaatsen).
 • Reserveringen zijn voor één jaar mogelijk, beginnend vanaf 1 april en geldend voor het volgende jaar, dus reserveringen in 2020 zijn voor 2021, in 2021 voor 2022, enz.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot de volgende afspraken

 • De planning van de seizoenplaatsen voor het volgende jaar hangt bij de receptie.
 • Vanaf 1 april kan men een reservering voor het jaar daarop doorgeven.
 • Er wordt € 25,00 reserveringskosten betaald, voordat de toewijzing kan plaatsvinden. Deze € 25,00 wordt in mindering gebracht op de rekening wanneer men komt kamperen. Wordt de reservering echter geannuleerd, dan worden de reserveringskosten niet terugbetaald.
 • Aan het eind van elke maand vind er een toewijzing plaats van de in die maand gedane reserveringen, zodat leden snel weten of zij de gewenste plaats zullen krijgen.
 • Bij dubbele reserveringen voor één plaats wordt er op de Bargerhoek, in aanwezigheid van 2 bestuursleden en 3 leden, geloot.
 • Degene die niet wordt gekozen kiest een andere plaats en die staat dan ook vast.
 • Na sluiting van het zomerseizoen, eind september, kan men natuurlijk blijven reserveren voor het volgende jaar.
 • Ook kan men nog van 1 januari tot 1 juni reserveren voor hetzelfde jaar, bijvoorbeeld in februari een seizoenplaats vanaf 1 april, of bv in mei een plaats vanaf 1 juni.

Vastgesteld door het bestuur op 16 februari 2015.

Huishoudelijk regelement

PDF Huishoudelijk regelement

Statuten

PDF Statuten